Cennik

CENNIK ważny od dn. 01.11.2015 r.

Nazwa usługi Czas trwania* Cena Adresaci
Badanie małego dziecka psychologiczno- pedagogiczne i logopedyczne z opinią dla potrzeb wczesnego wspomagania rozwoju 1,5-2 godz. Bezpłatne Dzieci do 7 r. ż
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 4-8 godz. w miesiącu Bezpłatne Dzieci do 7 r. ż.
Konsultacja psychologiczna (pomoc w problemach emocjonalnych, wychowawczych, edukacyjnych) 30 min

1 godz.

50 zł

80 zł

Rodzice, dzieci, nauczyciele
Badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się z opinią dla szkoły/przedszkola w sprawie objęcia pomocą/ odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego 2-2,5 godz. 200 zł Dzieci 5 i 6 letnie
Badanie psych.-ped. przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (ryzyko dysleksji) lub ogólnych trudności szkolnych u uczniów klas I-III SP z opinią dla szkoły. 1-2 spotkania łącznie ok. 3,5 godz. 250 zł Dzieci z klas I-III SP
Badanie psych.-ped. przyczyn trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, trudności ogólne) z opinią dla szkoły w sprawie dostosowania wymagań/ objęcia pomocą 1 lub 2 spotkania
łącznie ok. 4 h
300 zł dzieci od klas IV SP
Badanie psychologiczne przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjonalnych z opinią dla szkoły/przedszkola dostosowania wymagań/ objęcia pomocą ok. 2 godz. 180 zł Dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Inne badania psychologiczne lub pedagogiczne określa psycholog/pedagog po przeprowadzeniu wywiadu 80-100 zł Dzieci, młodzież
Terapia psychologiczna 1 godz. 60 zł Dzieci, młodzież
Terapia pedagogiczna 1 godz. 60 zl Dzieci, młodzież
Terapia logopedyczna 1 godz. 60 zł Dzieci, młodzież
Psychoterapia 1 godz. 100 zł Dzieci, rodzice, rodziny* podany czas trwania badań obejmuje wywiad wstępny z rodzicami, przeprowadzenie czynności diagnostycznych z dzieckiem, konsultację postdiagnostyczną (przekazanie informacji o wynikach badań, porada)