Czym się zajmujemy

Diagnozowanie i opiniowanie

Diagnoza obejmuje analizę wszystkich funkcji psychomotorycznych oraz systemu językowego dziecka. Wynikiem diagnozy jakościowej jest wykrycie braków i opóźnień oraz określenie zaburzenia lub ryzyka jego wystąpienia w przypadku braku rozpoczęcia stymulacji.

Wczesne wspomaganie

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożonego niepełnosprawnością do podjęcia nauki.

Różnego rodzaju terapie

Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, zaburzeń mowy i komunikacji obejmuje diagnozę, konsultacje oraz spotkania terapeutyczne i psychchoedukacyjne. Dokumenty przez nas wydawane mają taką samą moc prawną jak te wydawane przez poradnie publiczne.